බලකොටු නගර අතර දැනුම හුවමාරු වැඩසටහන ගාල්ල-මන්නාරම V අදියර

 

‍‍ෙළුතිහාසික ලෝක උරුම ගාලු කොටුව ආරක්ෂා කිරිමත් සංරක්ෂණය කිරිමත් , ගාලු කොටුව පිලිබද දැනුවත් කිරිමත් අරමුණු කර ගනිමින් අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශය හා නිතීය හා සාමය සහ දක්ෂිණ සංවර්ධන අමාත්‍යංශයේ ගාලු උරුමය පදනම එක්ව බලකොටු නගර අතර දැනුම හුවමාරු වැඩසටහනෙහි v අදියර 2017.06.09,10 සහ 11 යන තෙදින තුල සිදු කරන ලදී.

මෙම වැඩසටහන සදහා මන්නාරම දිස්ත්‍රික්කයේ තෝරා ගත් පාසල් 5කින් සිසු දරු දැරියන් 30ක් ද ගුරුවරු 5දෙනෙක් ද ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කයෙන් පාසල් පහකින් සිසුන් 30 ක් ද ගුරුවරු 5 දෙනෙක්ද මඩු කලාප අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂතුමා වන S.A. සුබාහරන් මහතා ද කලාප අධ්‍යාපන නිලධාරින් ද වැඩමුළුව සදහා සහභාගි විය.

2017.06.10 දින සමාරම්භක උත්සවය ගාල්ල වක්වැල්ල කළමනාකරණ පුහුණු ආයතනයෙහි පැවති අතර මේ සදහා ආරාධිත අමුත්තන් රැසකගේ සහභාගිත්වය සිදු විය. ඒ අතර උතුරු පලාත් අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂතුමා, මඩු කලාප අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂතුමා, දකුණු පලාත් නියෝජ්‍ය අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂතුමා, ගාලු උරුමය පදනමේ සභාපතිතුමා සහ අධ්‍යක්ෂතුමා හා පුරාවිද්‍යා සහකාර අධ්‍යක්ෂතුමිය ඇතුළු අමුත්තන්ගේ සහභාගිත්වය සිදු විය.

එදින,ලෝක උරුම හා පුරුවිද්‍යාත්මක් ස්ථාන පිලිබද දේශන පුරාවිද්‍යා සහකාර අධ්‍යක්ෂතුමිය වන වසන්ති අලහකෝන් මහත්මිය විසින් සිදු කල අතර , ගාලු කොටුව පිලිබද දේශන ගාලු උරුමය පදනමේ නිලධාරි තරංග ලියනආරච්චි මහතා විසින් සිදු කල අතර ඒ  සමග ක්ෂේත්‍ර චාරිකා  ද හපුගල ජල පවිත්‍රාගාරය ,තේ කර්මාන්ත ශාලා නැරඹිම ද සිදු විය.සන්ධ්‍යාවේ ලමුන් සියලු දෙනා සදහා චිත්‍ර තරගයක් ද පවත්වන ලදි.

වැඩසටහනෙහි අවසන් දින වන 2017.06.11 වන දින මාතර තාරකා කොටුව, මාතර කොටුව, කොග්ගල මාර්ටින් වික්‍රමසිංහ කෞතුකාගාරය හා රූමස්සල කන්ද ඇතුළු ස්ථානයන්හි දේශන සමග නැරඹිම සිදු විය.එදින සංස්කෘතික ප්‍රසංගය පවත්වන ලදී. එහිදි දිස්ත්‍රික්ක දෙකෙහි පාසල් වල සිසු දරු දැරියන්ගේ දක්ෂතා ඇගයීමට ලක් කරමින් ජයග්‍රහකයන් සදහා ත්‍යාග සහ සහතික පත් ලබා දීමද සිදු විය.මෙම අවස්ථාවට ගාලු උරුමය පදනමේ  හිටපු සභාපති පරාක්‍රම දහනායක මහතාද ගාලු උරුමය පදනමේ අධ්‍යක්ෂතුමා හා කාර්යය මණ්ඩලයද, මඩු කලාප අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂතුමා,පාසල් වල විදුහල්පති වරු ද දෙමාපියන්ගේ ද සහභාගිත්වය සිදු විය.

 

What’s New

GHF Promulgation GHF Promulgation... To Get Details About Galle Fort ..... Click ... Read more
Galle Heritage Centre Galle Heritage Centre...   Information Centre of Galle Heritage Foun... Read more
Special News...   NOTICE   Restriction on Vehicle Entry E... Read more
News... From 01st of October 2017, Passage Limits are... Read more

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
Last Update: 12-06-2018.